Day 9 - Profitable MVP in 30 Days - Launch day & first sale

🗓 March 19, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Day 9 - Launch day & first sale

Cách kênh để giới thiệu sản phẩm

Producthunt (PH)

Mình đã launch khoảng vài app trên PH rồi và vị trí cao nhất là đc #5.

Việc bạn lên top cao thì sẽ lên được homepage. Mà lên được hompepage thì sẽ tiếp cận nhiều người hơn.

Nếu app trong top #11 (page đầu tiên của tab popular ngày hôm đó) thì có để được khoảng trên từ 10k -> 30k visit (số mình đọc từ các blogger khác chia sẻ)

day-9-mvp-ph

Còn làm sao để lên top thì PH có thuật toán riêng dựa vào nhiều yếu tố. Nếu app được upvote từ profile lâu năm, có nhiều followers thì tỷ lệ lên top cũng cao hơn

SoundBar - ProductHunt

Reddit

Tuỳ theo subreddit mà có lượng reach riêng.

Mình làm app cho Mac nên mình đăng trong sub /r/macapps

reddit

Với subreddit này lên được top 1 thì cũng được vài ngàn lượt reach nữa.

Hacker News (Show HN)

Mình chưa bao giờ lên top được với Show HN nên cũng đăng cầu may vậy thôi. Có thể là idea quá niche, khó wow người khác được.

Đăng lên social rồi chạy quảng cáo

Bạn có thể đăng post lên mạng xã hội như Facebook rồi chạy ads, hoặc lên Twitter thuê KOL đăng bài lại (DM họ luôn, đa số đều rep á.)

Để lát viết xong bài này mình chạy thử xem sao 😆😆😆

First sale

Sau khi launch mấy tiếng thì cũng được first sale 🤑

khách từ Reddit

mvp-day-9-first-sale

Nếu cuối ngày mà được tầm 10 sales là xem như thành công. Vì idea mình cũng rất niche, launch thì cũng để organic (thuận theo tự nhiên)

Làm gì tiếp theo?

Còn thiếu $996 và dư 21 ngày nữa để đạt target của challenge lần này.

Mai là ngày thứ 10, có thể mình sẽ nghỉ 1 ngày để review lại 10 ngày qua

Sau đó viết 1 bài tổng kết cũng như kế hoạch tiếp theo trong 20 ngày còn lại để đạt mục tiêu ban đầu đề ra.

Khả năng cao sẽ là làm tiếp 1 app nữa 🤣🤣🤣

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây. Bạn có thể tham gia thử thách với group trên Discord tại: https://discord.gg/6SFW4yydvG. Link sau 1 ngày sẽ bị expired, nên bạn nào muốn join thì comment mình gửi link mới nhé

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình