NIVIKI.COM - Làm việc cần thiết

Mình viết về khởi nghiệp, blockchain, crypto, nocode, indie hacker, digital nomad và đọc sách 🚀

About Khoa:

avatar
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Chia sẻ kiến thức để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.

Join Discord Channel để giao lưu với mình nhé 🙋‍♂️

Liên hệ:

Email qua địa chỉ [email protected] hoặc Telegram https://t.me/khoa_nvk