NIVIKI.COM - Làm việc cần thiết

Mình viết về khởi nghiệp, blockchain, crypto, nocode, indie hacker, digital nomad và đọc sách 🚀

About Khoa:

avatar
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Chia sẻ kiến thức để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.

Bài viết mới nhất (276 posts)

Ý nghĩa cuộc sống là gì?
Ý nghĩa cuộc sống là gì?

🗓 April 2, 2022 | ⏰ 4 mins read

Cách làm giàu bằng thực lực
Cách làm giàu bằng thực lực

🗓 March 31, 2022 | ⏰ 10 mins read

NFT gái xinh 200 triệu 1 tấm
NFT gái xinh 200 triệu 1 tấm

🗓 January 17, 2022 | ⏰ 1 mins read

By-product
By-product

🗓 January 3, 2022 | ⏰ 1 mins read

Sự công nhận có cần thiết?
Sự công nhận có cần thiết?

🗓 December 15, 2021 | ⏰ 2 mins read

FaceScreen
FaceScreen

🗓 October 20, 2021 | ⏰ 4 mins read

Liên hệ:

Email qua địa chỉ [email protected] hoặc Telegram https://t.me/khoa_nvk