Build your startup, build your future

NIVIKI đồng hành cùng các sáng lập viên xây dựng MVP một cách tinh gọn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

Bài viết mới nhất

...
Niềm tin

Nói trước bước không qua Đây là câu nói phổ biến khi niềm tin của chúng ta đang lưng chừng giữa việc làm được và không làm được.

...
Adavo - Nền tảng xây dựng mobile app nocode

Adalo là gì Adalo là một nền tảng nocode để xây dựng mobile app và backend cho mobile app mà không cần code.

...
Làm gì khi không biết làm gì?

Không biết làm gì? Mình đang ở trong giai đoạn có nhiều lựa chọn nhưng không biết chọn hướng đi nào.

...
[Case Study] Xây dựng DApp lưu highlights một cách tiện lợi hơn

Giới thiệu Gần đây mình và bạn Khang Tran có ý định làm một app để lưu lại các nội dung hay, nổi bật khi đọc trên mạng.

...
Review Khóa học Quản lý sản phẩm trên Coursera

Học 6 khóa trong một tuần? Tuần trước, khi gần xong dự án của khách hàng, mình có tranh thủ định học vài khóa bổ sung kiến thức.

...
Mô tả tính năng phần mềm dễ hiểu với User story

Giới thiệu Trong quá trình gặp khách hàng, mình nhận thấy đa số anh (chị) không có background về IT thường gặp khó khăn khi mô tả các tính năng họ muốn.

...
4 Loại MVP và bạn nên xây dựng loại nào?

MVP là gì? MVP - Minimum Viable Product (Sản phẩm khả thi tối thiểu), là sản phẩm được tạo ra nhanh nhất có thể nhằm giải quyết vấn đề cốt lõi của khách hàng, kiểm tra thị trường và nhận định sản phẩm có tiềm năng hay không.