NIVIKI.COM - Làm việc cần thiết

Mình viết về khởi nghiệp, blockchain, crypto, nocode, indie hacker, digital nomad và đọc sách 🚀

About Khoa:

avatar
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Chia sẻ kiến thức để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.

Join Discord Channel để giao lưu với mình nhé 🙋‍♂️

Bài viết mới nhất (278 posts)

Sống tối giản dưới 7kg hành lý
Sống tối giản dưới 7kg hành lý

🗓 July 25, 2022 | ⏰ 4 mins read

Hành trình xuyên Việt 39 ngày
Hành trình xuyên Việt 39 ngày

🗓 June 16, 2022 | ⏰ 3 mins read

Ý nghĩa cuộc sống là gì?
Ý nghĩa cuộc sống là gì?

🗓 April 2, 2022 | ⏰ 4 mins read

Cách làm giàu bằng thực lực
Cách làm giàu bằng thực lực

🗓 March 31, 2022 | ⏰ 10 mins read

NFT gái xinh 200 triệu 1 tấm
NFT gái xinh 200 triệu 1 tấm

🗓 January 17, 2022 | ⏰ 1 mins read

By-product
By-product

🗓 January 3, 2022 | ⏰ 1 mins read

Sự công nhận có cần thiết?
Sự công nhận có cần thiết?

🗓 December 15, 2021 | ⏰ 2 mins read

Liên hệ:

Email qua địa chỉ [email protected] hoặc Telegram https://t.me/khoa_nvk