About
👋

About

Founder NoCode Việt Nam. Mình tập trung phát triển cộng đồng, chia sẻ kiến thức ở các lĩnh vực Tự do tài chính, NoCode, Blockchain, Indie Hackers và Startup.
  • Tham gia nhóm NoCode Việt Nam - #1 cộng đồng sử dụng nocode ở Việt Nam
  • Kết nối với mình qua Twitter
 

Contact

Liên hệ với mình qua [email protected]

 
Made with 💕 in Nha Trang, Vietnam