Day 16 - Profitable Mvp in 30 - Test App, thuê designer trên Fiverr

🗓 March 26, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Cập nhật tình hình hiện tại

Hiện tại thì developer trên Upwork đã làm gần xong rồi, mình đang test và feedback lại thôi.

Mình cũng phải chỉnh sửa lặt vặt một số thứ nữa thì có thể ngày thứ 18 mới xong.

Lần trước mình submit extension lên store thì thời gian duyệt khoảng 4 ngày.

Vậy là nhanh nhất thì tới ngày 22 mới có thể lên store.

Trong những ngày đợi extension được duyệt thì mình có thể làm website, video promo.

Chuyện đặt tên

Lúc đầu mình đặt là SpeedReading nhưng tên này domain đăng ký hết rồi.

Sau đó là Speed pointer vì có tính năng pointer.

Mình chuyển sang ghép chữ: Pointeed nhưng thấy kỳ kỳ.

Sau đó chọn ReadingPointer.com

Chuyện làm logo trên Fiverr

App Soundbar trước thì mình tự làm trong có 20p nên thấy khá xấu. Vì nó cũng là app trên menu bar nên cũng không thấy logo.

Lần này mình muốn thuê người làm để đỡ hơn.

Mình chọn Fiverr để tìm designer làm logo, tốn $15

Mình cũng có làm 1 video về làm logo:

Nhưng lần này mình muốn thuê người vẽ tay lại cho đẹp.

Concept

Bạn chuẩn bị trước concept của logo để design làm việc cho dễ.

Đây là concept của mình:

new-logo-concept.png

Còn đây là logo designer gửi mình.

pointer-logo-fiverr-1.jpg

Mình không hài lòng vì quá cẩu thả. Job là hand draw mà bạn này chỉ như copy icon về rồi gắn lên vậy.

Mình gửi feedback lại rồi.

Nếu làm logo không kịp thì mình sẽ dùng tạm để submit lên Extension Store trước rồi sau này đổi lại để không kịp tiến độ.

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình