Day 0 - Profitable MVP in 30 Days - Kế hoạch và mục tiêu

🗓 March 10, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây. Bạn có thể tham gia thử thách với group trên Discord tại: https://discord.gg/6SFW4yydvG. Link sau 1 ngày sẽ bị expired, nên bạn nào muốn join thì comment mình gửi link mới nhé

Day 0: Lên kế hoạch và đặt mục tiêu

Giới thiệu challenge

Chào mọi người.

Thời gian vừa qua mình cũng khá lười, cộng với khoảng nghĩ Tết ta + dịch bệnh nên lại càng ì ạch, không còn productive như xưa.

Nên hôm nay mình quyết định bắt đầu một challenge là xây dựng được một MVP có lợi nhuận trong vòng 30 ngày.

Mỗi ngày mình sẽ viết blog lại để chia sẻ về quá trình mình suy nghĩ và làm. Mình cũng sẽ list các hoạt động để mọi người có thể cùng tham gia thử thách này nhé.

Kế hoạch

Ở ngày đầu tiên thì mình sẽ đặt kế hoạch + mục tiêu của thử thách lần này.

Ngày bắt đầu là ngày: 10/3/2020

Ngày kết thúc thử thách: 10/4/2020

Vốn bỏ ra: khoảng $1000

Vì chi tiết mỗi ngày mình cũng sẽ đăng bài riêng nên sẽ có 30 posts. Mỗi ngày mình sẽ giành khoảng 4h để làm + 1h viết lại bài tóm tắt. Tổng thời gian khoảng 150h cho challenge lần này. (hoặc hơn nếu OT :D)

Thời gian đăng bài tóm tắt là 10h tối mỗi ngày. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm thử thách như thế này nên sẽ sắp xếp khối lượng công việc sẽ linh hoạt nhất có thể, nhưng tạm thời tổng quan kế hoạch như sau:

Ngày 0-5: Lên kế hoạch, tìm ý tưởng, nghiên cứu thị trường, chốt tính năng

Ngày 6-15: Thực hiện MVP

Ngày 16-25: Tiếp tụi hoàn thiện MVP, pre-sale

Ngày 25-30: Launching, after launch

Mục tiêu

Vì hiện tại cũng chưa biết làm sản phẩm gì nên cũng không có mục tiêu về users hay traffic được. Mình sẽ lấy doanh thu làm mục tiêu duy nhất vì nó đạt được cả 5 tiêu chí khi đặt mục tiêu (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-Bound)

Mục tiêu sẽ là có doanh thu $1000 sau 30 ngày

Activity

Nếu mọi người cũng đang muố thử thách bản thân giống mình thì có thể tham gia thử thách nhé.

Cùng comment kết hoạch cũng như mục tiêu sau 30 ngày tới bên dưới nha.

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. 

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình