Kỹ năng cần có của một lập trình viên iOS

🗓 January 22, 2018
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Giới thiệu

Mới học iOS bạn sẽ có thắc mắc là học gì để đáp ứng  yêu cầu mà nhà tuyển dụng đề ra. Mình đã lên ITViec.com làm một bài thống kê chi tiết về các kỹ năng cần thiết cho một lập trình viên iOS. Mình thống kê được khoảng 50 công ty đang tuyển iOS.

Việc làm ios mới nhất Nội dung thống kê được lấy từ ITViec.com

Do các job description tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, cũng không có cấu trúc gì nên mình phải làm thủ công là liệt kê rồi đếm.

Đa số phần job description sẽ có 3 phần quan trọng, liên quan đến kỹ năng của ứng viên:

  • Kỹ năng/yêu cầu bắt buộc có
  • Kỹ năng nếu có sẽ là lợi thế
  • Số năm kinh nghiệm yêu cầu

Kỹ năng bắt buộc có của lập trình viên iOS

Kỹ năng

Số lượng

Thành thạo Swift

49

Thành thạo Objective-C

49

Có bằng đại học/cao đẳng

48

RESTful web service, xử lý JSON,XML

45

Làm việc nhóm

42

Tiếng Anh thành thạo

35

Có app trên AppStore

35

Storyboard, Xib Autolayout

15

Cấu trúc dữ liệu - Giải thuật

15

Unit test

12

Git

12

Multi-threading

11

Memory management

9

CoreData

8

Hướng đối tượng

8

Thành thạo C++

7

SQLite

7

Realm

7

Tiếng Anh cơ bản

4

Biết Android

4

lập trình viên iOS

Swift hoặc Objective-C chắc chắn là bắt buộc. Một số công ty sẽ chỉ tuyển Objective-C hoặc Swift. Nhưng đa số đều chấp nhận cả hai ngôn ngữ này.

Các kỹ năng như làm việc với Web service, JSON; làm việc nhóm; tiếng Anh là bắt buộc phải có.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng yêu cầu ứng viên phải có bằng đại học cũng như có ứng dụng trên Appstore.

Số năm kinh nghiệm

Số năm kinh nghiệm

Số lượng

1-3 năm

24

3-5 năm

18

> 5 năm

8

số năm kinh nghiệm lập trình iOS

Khoảng một nửa công ty chấp nhập ứng viên ở mức junior khoảng 1-3 năm kinh nghiệm. Những công ty lớn, hoạt động lâu sẽ cần những ứng viên trên 5 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng nếu có sẽ là lợi thế

Kỹ năng

Số lượng

Tiếng Anh thành thạo

14

React Native

12

Biết Android

9

Có app trên AppStore

6

Image processing

6

Javascript

3

Ionic

3

OpenCV

2

Machine learning

2

DLNA and uPnP

1

Appium

1

Testing skill

1

TFS, SVN

1

Xamarin

1

Photoshop

1

kỹ năng lợi thế của lập trình viên iOS

Tiếng Anh thành thạo và React Native là 2 kỹ năng nice-to-have khi ứng tuyển vị trí lập trình viên iOS. Có lẽ nhiều công ty muốn kết hợp kinh nghiệm là app native với React Native làm giảm thời gian phát triển ứng dụng.

Kết

Vì mình làm thủ công nên có thể có sai sót. Mình xin nhấn mạnh đây là thống kê từ job description . Mà HR là người đăng những yêu cầu này. Khi bạn đi phỏng vấn, công ty sẽ có những anh leader, dev hỏi những điều khác so với JD. Ví dụ JD không ghi là hướng đối tượng hay cấu trúc dữ liệu/giải thuật nhưng khi phỏng vấn họ có hoàn toàn có thể hỏi những phần này.

Vì thế bài thống kê này chỉ có tính tham khảo tương đối.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình