Khóa học Lập trình Hướng đối tượng với C++ cơ bản đến nâng cao

Về khóa học:

Lập trình Hướng đối tượng là một trong những phương pháp lập trình mà mọi lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo.

Khóa học này sẽ dạy bạn tất cả các khái niệm từ cơ bản đến về lập trình hướng đối tượng với C++. Mỗi bài học được trình bày với lý thuyết và ví dụ minh họa dễ hiểu.

Khóa học thích hợp với những bạn muốn hiểu rõ về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Chúng ta sẽ học gì trong khóa học này:

  • Phần 1: Giới thiệu tổng quan
   Phần 2: Các khái niệm chính của phương pháp lập trình hướng đối tượng

 

  • Phần 3: Các hàm khởi tạo

 

  • Phần 4: Nạp chồng Toán tử

 

  • Phần 5: Kế thừa

 

  • Phần 6: Đa hình

 

  • Phần 7: Genetic Programming

 

  • Phần 8: Exception Handling (Xử lý ngoại lệ)

 

 • Phần 9: Generic Algorithms

Yêu cầu cần có:

  • Máy tính có thể cài đặt được Visual Studio 2008 trở lên

 

  • Có căn bản lập trình ở bất kì ngôn ngữ nào, đặc biệt là C/C++ ( nhập xuất, biến, hàm, loop )

 

 • Tinh thần tự học, làm bài tập và thảo luận bài học

Tại sao nên học khóa này:

Mình biết chắc rằng những ai đang đọc những dòng chữ này là những người khao khát tìm kiếm tri thức nhất. Trước khi học một gì đó, chúng ta nên tự hỏi tại sao phải học điều đó, nó sẽ giúp ích gì cho chúng ta. Với khóa học này, bạn sẽ được nắm rõ 100% cách thức lập trình hướng đối tượng.
Hoặc bạn bị hỏng kiến thức về lập trình hướng đối tượng, học trên trường không hiểu, còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu khóa học này!

Học như thế nào:

Khóa học được xây dựng và kiểm duyệt tại website Udemy.Com – một trang web học tập online hàng đầu thế giới.

Udemy hỗ trợ việc thảo luận cho từng bài học vì thế bạn có thể trao đổi bài học với các bạn học viên khác.

Đánh giá từ học viên: