Day 26 - Profitable MVP in 30 Days - Điệp khúc trở lại

🗓 April 6, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Idea mới

Mình đang làm một app để tự động mở các ứng dụng và sắp xếp chúng trên 1 màn hình.

Idea xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mình hay mở những ứng dụng này chung với nhau trên 1 màn hình:

 • Visual Studio Code + browser để viết blog
 • Visual Studio + Finder (chọn file hình) để viết blog
 • Rider + Postman + Browser để code backend
 • Xcode + Terminal để code iOS
 • Brave + Safari để lướt web

Kiến thức mới

Qua 1 ngày research thì mình thấy cách khả dĩ nhất là dùng Apple Scripts. App sẽ thực thi các scripts viết sẵn để mở ứng dụng và chỉnh kích thước của các cửa sổ app

Một đoạn code Apple Script mẫu

tell application "Safari"
  activate
  set visible of windows to true
  set bounds of front window to {0, 0, 600, 900}
end tell

tell application "Google Chrome"
  activate
  set visible of windows to true
  set bounds of front window to {500, 0, 400, 900}
end tell

tell application "Terminal"
  activate
  set visible of windows to true
  set bounds of front window to {900, 0, 1500, 900}
end tell

Lại điệp khúc ý tưởng này đã có rồi.

Mình vừa mới mua domain Groupener.com xong. Tại vì hôm qua cũng khá hào hứng với idea mới + thời gian cũng hạn hẹp nên research sai từ khoá, tưởng chưa có 🤣

Hôm nay lên research lại thì hiện thấy ít nhất đang có 3 apps đã làm ý tưởng này rồi

Tính năng thì xịn sò hơn hẳn.

Trong khi đó mình mới xong phần research về technical cách làm thôi.

Điệp khúc "ý tưởng này là của chúng mình" đang trở lại.

there is nothing new under the sun

Chỉ còn 4 ngày thôi. Giờ mình sẽ hít thở thật sâu và đi bộ vài vòng để quyết định xem nếu làm idea này có thể tạo được điểm nhấn nào không.

di bo

Cover Photo by James Pond on Unsplash

Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.
Twitter