Day 24 - Profitable MVP in 30 Days - Launch day và một vài số liệu

🗓 April 4, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Launch day

Hôm qua, mình có đọc một số bài trên Hacker News là thời gian duyệt Chrome extension đôi khi có thể lên cả tháng.

Nên mình đã quyết định launch ngày hôm qua (ngày 24) luôn. Chứ đợi hoài cũng không biết bao giờ.

Mới đăng thì được #5

day-24-top5

Nhưng hiện tại thì đã #19 😂

launch product hunt

Một vài số liệu trên Google Analytics

Users Overview

day24-user

Sau 18 giờ lauch thì được 20 users mới. Mỗi user xem 2 trang, tức là dùng extension để đọc 2 bài viết.

Thời gian ở lại extension là gần 4 phút. Cho thấy là 1 bài viết user mất khoảng gần 2 phút để đọc.

Event click

Mình có gắn tracking cho button Read/Pause và button restart.

event-click

Qua số liệu thì có thể thấy là mỗi user click read/pause khoảng 6 lần, click vào button restart khoảng hơn 2 lần cho mỗi lần đọc

Mình nghĩ đây là số lượng hợp lý khi dùng cái speed reading này.

Kết

Mình sẽ đợi một vài ngày nữa xem thử là lượng user có quay trở lại và các con số về User, page view, session duration cũng như event click có giống hiện tại.

Nếu giống thì cũng phần nào valiate được idea còn nếu số liệu bị tụt xuống thì coi như concept speed reading này quá khó tiếp cận.

Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.
Twitter