Day 12 - Profitable MVP in 30 Days - Bỏ cuộc

🗓 March 22, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Day 12: Bỏ cuộc

Hôm nay muốn nghỉ thử thách tại đây quá mọi người.

Finish what you start

Phần ác quỷ trong đầu mình nói là "thôi ông nghỉ mẹ thử thách này cho rồi, làm chi mệt quá. Netflix có mấy phim mới chưa coi kìa.".

Phần thiên thần thì khuyên rằng "tôi tin chắc 1 điều là nếu ông hoàn thành thử thách này thì chắc chắn blog có đủ 30 bài viết về chủ đề này. Gê chưa 😱

Còn nếu giờ mà bỏ cuộc thì lại lãng phí thời gian đọc tin tức dịch bệnh nữa thôi, chứ cũng có làm được gì đâu.

Thử thách này mà hoàn thành thì sẽ có nhiều động lực làm những thử thách khác nữa ông à 💪"

Thôi nghe theo thiên thần vậy 😇. Phần tư tưởng đã xong, tiếp tục hành trình nào

Chọn ý tưởng giải quyết vấn đề của bản thân trước

Như app SoundBar, mình sẽ chọn idea mà mình cảm thấy khi làm ra mình sẽ dùng nó hằng ngày: Speed Reading app

Mình sẽ làm Chrome Extension trước.

Mình research thì cũng có vài app rồi, app readermod khá ổn nhưng tập trung vào trải nghiệm đọc chứ không niche vào speed reading. 

Mai thì mình sẽ viết tiếp về tính năng & mockup.

Gặp lại mọi người vào ngày mai nhé 👋🏾

Cover from Myriam Zilles - Pixabay

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình