2 Comments
Jan 24·edited Jan 24Liked by Khoa Nguyen

Bác vào Nha Trang hú em nhé. Em cũng theo dõi Nocode của bác lâu ròi.

Fb.com/hnhuy179

Expand full comment
author

oh mình ở Nha Trang luôn mà :D

Expand full comment