6 Comments

Em chào anh, em làm theo hướng dẫn nó báo lỗi, mong anh có thể hướng dẫn em ạ. Em cảm ơn anh.

error Command failed with exit code 1.

info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.

gitpod /workspace/blog-notion-template (main) $

Expand full comment

Hi anh Khoa, e rất biết ơn anh vì bài viết và sự chia sẻ vô cùng hữu ích với em ạ.

Em có thử làm theo hướng dẫn (em đã duplicate Notion page của anh và đã publish to web) nhưng gặp phải lỗi:

error Command failed with exit code 1.

info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.

https://delnary-website-h7ux26silyl.ws-us105.gitpod.io/

Rất mong nhận được sự phản hồi của anh ạ.

Cảm ơn anh rất nhiều.

Expand full comment

Xin chào. Mình làm đúng theo hướng dẫn mấy lần đều có lỗi:

Server Error

Error: Notion page not found "93331fa2964045248502bd314019c917"

This error happened while generating the page. Any console logs will be displayed in the terminal window.

Call Stack

E.getPage

file:///workspace/niviki-notion-template/node_modules/notion-client/build/index.js (1:641)

process.processTicksAndRejections

node:internal/process/task_queues (95:5)

async

file:///workspace/niviki-notion-template/node_modules/p-map/index.js (100:20)

Nhờ Khoa hướng dẫn giúp với

https://3000-huravietnam-nivikinotio-eu4ihr5lesp.ws-us105.gitpod.io

Cám ơn bạn.

Expand full comment
author

bạn public cái page Notion chưa? Nó báo không tìm thấy Notion page not found "93331fa2964045248502bd314019c917" nè

Expand full comment
Oct 2, 2023Liked by Khoa Nguyen

Cám ơn Khoa, mình đã chỉnh lại file config và làm được. <3

Expand full comment
author

share link website với mọi người đi bạn :D

Expand full comment