Hôm nay bạn làm gì?

🗓 August 5, 2019
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Hôm nay bạn làm gì?

Mình hỏi thật đó, hôm nay bạn làm gì?

Có thể câu trả lời của bạn là "mình đi làm, mình code, mình đi học, mình đi chơi, vv."

Cũng có thể là "không làm gì", "bình thường như mọi ngày"

Thành ngữ Latin có câu Carpe diem có nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay", "Hãy tận hưởng phút giây mà ta đang có"

Thời gian là thứ gì đó mà bạn biết rõ cách hoạt động của nó nhất, nhưng chính nó cũng là thứ bạn không thể điều khiển được.

60s bằng 1 phút, 60 phút bằng 1 giờ, 1 ngày 24 tiếng, 1 năm 12 tháng cứ thế trôi qua ai cũng biết. Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ về lúc bạn còn là đứa trẻ, hãy tìm bất kỳ ký ức nào đi.

Mở mắt ra, bạn chợt giật mình: "đã ngần ấy năm rồi sao!"

Làm việc cần làm

Làm việc cần làm!

Sẽ có lúc bạn chán nản, mất định hướng, không biết mình nên làm gì hay làm việc mà vẫn chưa thấy kết quả. Bạn muốn để mai làm.

Nhưng hãy nhớ rằng nếu bạn không làm gì, không thay đổi thì thời gian cũng không ngừng lại, chờ đợi bạn được.

Hãy bắt đầu đọc quyển sách trong reading list, học khoá học trong wish list, làm task trong to-do list và gạch bỏ các items trong goal list. Di chuyển chúng sang done-list!

Hãy trả lời tốt câu hỏi hôm nay bạn làm gì? Mỗi ngày, bạn nhé!

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình