Tại sao cần webpack?

🗓 August 21, 2017
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

My story

Có lẽ mình cũng như nhiều bạn học từ native mobile app -> React Native rồi mới đến React nên 'quy trình' có vẻ không đúng lắm.

Thành ra khi học React thì chỉ biết cài webpack để chạy thôi, hay xài luôn create-react-app thì khỏi cần webpack gì cả. Khi lên trang chủ của webpack để đọc document thì ôi thôi rồi đọc càng khó hiểu hơn. Vậy rốt cuộc tại sao cần webpack?

Server rendering và client rendering 

Để hiểu được tại sao dùng webpack, ta nên tìm hiểu qua về server rendering và client rendering.

Quick Note: Mình đọc một số blog trên mạng có thể thế thuật ngữ client rendering là Single Page Application (SPA) luôn, tại SPA sử dụng kĩ thuật client rendering.

Server side rendering

Client rendering

Khi trình duyệt gửi request nào lên server thì server sẽ trả về file html tương ứng. Ví dụ yêu cầu trang chủ thì trả về home.html, yêu cầu dashboard trả về dashboard.html.

 Đã có sẵn một khuôn mẫu html (bare-bones HTML) rồi. Khi trình duyệt gửi request đến server, server sẽ chỉ trả về file .js thôi, trình duyệt tự lo phần của mình là load HTML bằng javascript

Mô hình hoạt động của server side rendering

tại sao cần webpack

Trang Niviki.com này được viết bằng Wordpress là kiểu server side rendering.

Ví dụ bạn vào trang chủ và mở Developer Tool lên, mở qua tab Elements, bạn sẽ thấy hết các thành phần HTML của toàn bộ trang như các thẻ

, ,
Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình