Day 28-29-30 - Profitable MVP in 30 Days - Tất cả đã có trong kế hoạch

🗓 April 9, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Tất cả đã có trong kế hoạch

Như ở ngày 0, mình đã đặt mục tiêu là sau khi hết challenge sẽ có 30 bài viết.

Do mình đếm từ 0 giống mảng trong lập trình thì hiện tại đến ngày 27 đã có 28 bài, bài này sẽ là bài thứ 29. Và một bài nữa vào ngày mai (launching day) sẽ là bài thứ 30. Đúng như tên series là "Profitable MVP in 30 Days".

Còn về mục tiêu lợi nhuận là $1000, như ngày 25 có tính thì còn khoảng $1231 nữa để đạt được mục tiêu.

Mình sẽ lấy khoảng $1400 tự mua lại app mình làm (bị trừ phí từ Gumroad) là sẽ được.

Một kế hoạch thật hoàn hảo.

ke hoach

Một thông điệp thật ý nghĩa

Đùa thôi mọi người à, 3 hôm nay mình tập trung làm app và fix bug nên không viết chi tiết mỗi ngày.

Hiện tại thì khâu làm app hoàn thiện rồi. Tối nay sẽ làm thêm landing page, video promo, hình ảnh để mai có thể launch được

ngày 27, mình có nói đặt tên app mới là letmethink, nhưng research lại thấy tên này chưa rõ nghĩa lắm. Ngoài ra cũng có 1 app Android lấy tên này rồi.

Nên mình đã đổi thành Focusify.app

Tính năng app đơn giản thì nên tìm 1 thông điệp dễ hiểu và ý nghĩa hơn.

Mình còn khoảng vài tiếng để điều chỉnh lại để có một thông điệp ý nghĩa nhất.

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé

Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.
Twitter