Day 20 - Profitable MVP in 30 Days - Landing page

🗓 March 30, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Làm landing page

Hiện tại landinage đã gần xong rồi. Ngày mai, mình làm lại các video promo, video giới thiệu tính năng nữa là sẽ hoàn thiện.

Check it out =))

https://readingpointer.com/

Mình dùng Hugo + Netlify để làm landing page nha.

Lần này mình chủ yếu là dùng video để giới thiệu idea với tính năng.

Sẽ có 3 video: Video overview, video tính năng reader mode và video tính năng speed reading.

Port extension sang Firefox add-on

Mình mới biết là có thể port extension của Chrome sang Firefox add-on được khá dễ dàng.

Bước 1: Tải extension này về

Get CRX

Rồi lấy .crx của Chrome extension

Bước 2: Vào https://www.extensiontest.com/ chọn file .crx rồi xem có thể port sang được không.

Bước 3: Submit và đợi duyệt.

Nếu có báo lỗi thì bạn bỏ những tính năng mà bên Firefox không hỗ trợ là được. Ví dụ bên Chrome mình có dùng API Identity nhưng bên Firefox không có thì mình bỏ đoạn code này là được.

Tình hình hiện tại

Firefox thì duyệt app rất nhanh. Chỉ khoảng 8h. Nếu có update bản mới lên thì cũng 8h để duyệt thôi.

Còn Chrome extension thì 2 ngày rồi chưa duyệt nữa.

Hiện tại mình còn làm video nữa là sẽ launch được. Nhưng cũng phải chờ xem extension có được duyệt không.

Nếu thời gian duyệt lâu thì mình sẽ viết bài để làm content marketing về speed reading.

Hẹn gặp mọi người vào ngày mai!

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình