Học từ nên học với The Longman Vocabulary Checker

🗓 March 2, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Mục tiêu trước hết để tiến bộ trong việc học tiếng Anh là phải nằm lòng 3000 từ tiếng Anh thông dụng trước, sau đó là học 570 academic word list. Tuy nhiên, bản thân mình cũng có những sai lầm như thích học mấy từ cao siêu. Đương nhiên, học càng nhiều từ vựng càng tốt nhưng những từ cao siêu và khó thì rất ít gặp. Nhưng khi đọc văn bản, làm sao chúng ta biết được nên tập trung học từ nào trước. Có một công cụ rất hữu ích đó là

The Longman Vocabulary Checker.

Hướng dẫn sử dụng:

Khi bạn đọc báo, hay văn bản nào đó. Đọc xong bạn nhớ copy, sau đó vào:The Longman Vocabulary Checker. Paste nội dung đó vào. Có 4 lựa chọn cho bạn:

  • Longman Core Vocabulary – High frequency
  • Longman Core Vocabulary – Medium frequency
  • Longman Core Vocabulary – Lower frequency
  • Academic Word List

Cái dòng đầu  Longman Core Vocabulary – High frequency = 3000 từ thông dụng nhất.

Còn dòng:  Academic Word List = 570 từ academic.

Sau đó bạn xem từ nào chưa biết thì học nhé!

Lời kết:

Nên học tập trung những từ cơ bản trước, sau đó mới học những từ khác nhé!

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình