guard trong Swift

🗓 February 1, 2018
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Guard trong Swift là gì?

Ở bài trước, ta đã tìm hiểu về kiểu Optional trong Swift. Ngoài sử dụng if let cho Optional Binding, ta cũng có thể dùng guard.

Syntax đầy đủ khi dùng guard:

guard else { return }

Câu 'thần chú' của mình để cho dễ hiểu là:

đảm bảo rằng nếu không thì { return }

Ví dụ nếu không dùng guard

Mình có 2 UITextField như sau:

@IBOutlet weak var usernameTF: UITextField! @IBOutlet weak var passwordTF: UITextField!

Khi lấy giá trị của UITextfield bằng cách usernameTF.text thì sẽ trả về kiểu Optional: Guard trong Swift

Chúng ta cần kiểu tra xem user có nhập đúng kiểu dữ liệu của username và password không, nếu dùng if let thì phải làm như sau:

Bạn sẽ thấy vấn đề là các câu if bị lồng vào nhau rất khó nhìn. Nếu cần phải check khoảng 4 cái control từ user thì càng khó nhìn hơn nữa. Việc validation sẽ dễ dàng hơn với guard như sau.

Ví dụ dùng guard

Bạn sẽ thấy code nhìn dễ nhìn hơn nhiều và đúng với code style early return hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tách riêng phần validation code để tiện cho việc unit testing và xử lý logic hơn. Ví dụ bạn cần check username xem có trùng hay không và username phải có trên 6 ký tự và username phải có ít nhất một số.

Dưới đây là một ví dụ thực tế mình dùng guard để validate các điều kiện, nếu mà dùng if sẽ cực kỳ rối mắt.

Kết

Mặc dù ý tưởng dùng guard không có gì mới, nhưng việc thêm từ khóa này trong Swift cũng một phần làm ngôn ngữ này trở nên gần gũi với người lập trình hơn. Khi dùng guard bạn hãy nhớ câu: "Đảm bảo rằng ..... nếu không thì ..... ". Đây là một trong những lý do mình thích Swift vì viết code như viết tiếng Anh.

Bài viết là tài liệu đọc thêm cho khóa học iOS với Swift, bạn có thể đọc thêm nếu quan tâm.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình