Biến và Inspector trong Unity

🗓 December 23, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Bài trước GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ SỬ DỤNG SCRIPT TRONG UNITY

Chào mọi người,

Khi chúng ta khao báo biến trong script, chúng ta có thể để public cho biến đó hiển thị giá trị ra ngoài Inspector. Cũng giống như những thành phần khác như Button, Collider, Animation,vv Unity cho phép chúng ta thay đổi giá trị của biến. Điều này rất có lợi khi chúng ta test game, ví dụ bạn có thể thay đổi biến máu của nhân vật, biến tốc độ của đạn bay trực tiếp tại Inspector trong lúc đang Play game  mà không cần mở script ra để sửa giá trị của biến đó. Khi stop game thì giá trị của biến trở lại mặc định.

Cùng xem một ví dụ bên dưới:

Save script này lại rồi kéo thả nó vào 1 Game Object bất kỳ, ở đây mình có 1 Game Object là Player.

Như bạn thấy dưới phần Testgame (Script) có dòng myName là tên biến. Để ý kĩ bạn sẽ thấy là tên biến myName trở thành My Name ở trong Inspector. Không sao, Unity sửa lại tên biến ngoài Inspector cho dễ nhìn thôi chứ không ảnh hưởng gì nhé.

Mình sẽ sửa Niviki.com thành Hello và Play thử game, ở tab Console sẽ thấy kết quả như sau:

Để biến không hiện ra ngoài Inspector nữa thì ta chỉ cần set private cho biến đó:

Bài này kết thúc ở đây, ở bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cách điều khiển quản lý các component khác từ trong script.

private string myName = "Niviki.com";
void Start () {
Debug.Log("Welcome to " + myName);
}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình