Andrew Ng 'tung' khóa học Deep Learning mới, bạn đã thử chưa?

Published by Khoa Nguyen in Technology