Vấn đề là không có vấn đề

🗓 March 13, 2021
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Cảm thấy stress gì không stress về bất cứ điều gì

Gần đây mình cảm thấy hơi Applựcless, lol 🤣

Applựcless là không cảm thấy áp lực nhiều trong cuộc sống nữa.

Hồi xưa khi đi học thì áp lực vừa học vừa làm. Ra trường thì luôn suy nghĩ về công việc, khởi nghiệp.

Lớn thêm thì áp lực của văn hoá VN là phải có gia đình sinh con, mua nhà mua xe, vân vân mây mây.

Ví dụ mình thấy mấy bạn xung quanh có tài sản có gia đình êm ấm thì mừng cho họ thôi chứ cũng không tự tạo áp lực bản thân làm gì.

Có thể do mình theo chủ nghĩa khắc kỷ nên cũng chả cảm thấy áp lực gì mấy chuyện kể trên.

Vấn đề là không có vấn đề

Thực ra là không có vấn đề cũng là một vấn đề.

Có thể:

  • Bạn có vấn đề nhưng không nhận ra.
  • Bạn không có vấn đề thật và điều này khiến bạn không muốn phát triển nữa.
Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình