Upsell Downsell và Cross-sell là gì

🗓 March 20, 2018
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Upsell Downsell và Cross-sell là gì những kỹ thuật thường thấy trong marketing. Bạn lưu ý là khách hàng phải rõ ràng đồng ý là mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trước khi bạn Upsell Downsell và Cross-sell. Vậy chúng là gì

Upsell

Upsell là kỹ thuật cố "dụ" khách mua một sản phẩm đắt hơn hoặc cố bán thêm sản phẩm để tăng lợi nhuận biên.

Ví dụ mình bán khoá học Lập trình C++ hướng đối tượng có giá $10 và khoá Javascript chuyên sâu $20. Nhưng nếu khi bạn đã định mua khoá Lập trình C++ hướng đối tượng, mình sẽ giới thiệu nếu bạn chịu chi thêm $15 thì sẽ mua được cả 2 khoá.

Hoặc khi bạn mua khoá Lập trình C++ hướng đối tượng với giá $10, mình sẽ hỏi bạn có muốn mua thêm dịch vụ kèm cặp lập trình, giải bài tập không. Đó cũng gọi là Upsell

Downsell

Trái ngược với Upsell, Downsell cố "dụ" khách mua một sản phẩm hoặc dịch vụ với giá thấp hơn khi khách có ý định không mua hàng của bạn.

Ví dụ với một trang thương mại điện tử, khi khách click vào xoá sản phẩm trong giỏ hàng, website có thể show một popup gợi ý các sản phẩm với mức giá thấp hơn.

Cross-sell

Đây là kỹ thuật cố "dụ" khách mua sản phẩm dịch vụ khách với cái ban đầu họ mua. Nhưng nó vẫn có thể liên quan đến nhau nha.

Ví dụ bạn mua dịch vụ thiết kế website từ mình. Sau đó 1 tháng, mình có liên hệ bạn hỏi có mua thêm gói quảng cáo, tối ưu SEO website không. Khả năng cao là bạn sẽ mua.

Kết

Mình chỉ nêu định nghĩa cơ bản của 3 kỹ thuật Upsell Downsell và Cross-sell thôi. Ở những bài viết sau, mình sẽ đị sau vào nội dung hơn nhé. Nếu bạn đang bán gì đó mà chưa từng sử dụng qua một trong những kỹ thuật trên, có thể bạn đang có vấn đề với chiến lược marketing rồi đó.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình