Toàn tập xử lý lỗi Error Handling trong Swift

Categories:
Tags:

Viết code có lỗi, có bug là chuyện bình thường. Hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình đều có cơ chế bắt lỗi, ngoại lệ, hay còn gọi là Error Handling hay Exception Handling.

Ở Swift thì chỉ hơi đặc biệt một tý do có kiểu Optional. Nào, chúng ta bắt đầu tìm hiểu xử lý lỗi Error Handling trong Swift nhé

Các lỗi thường gặp

Thường người ta sẽ phân ra lỗi Compiler và lỗi Runtime.

Domain Error

Lỗi complier thì complier sẽ báo trước khi chạy chương trình. Thường gặp nhất là Domain Error. Ví dụ như user nhập vào ô TextFiled tiền điện, thì giá trị của text trong TextField là kiểu String. Nhưng bạn viết code xử lý tiền điện là kiểu Double, nếu không đổi từ String sang Double thì complier sẽ báo lỗi trước khi chạy

var textFiledValue = "15000"

var electricPrice = textFiledValue * 0.1 // Thue VAT 10%

Nếu để vậy sẽ lỗi ngay. Ta sửa lại:

var electricPrice = Double.init(textFiledValue) * 0.1 // Thue VAT 10%

Ví dụ có lỗi

Trong bài này, mình sẽ lấy ví dụ này để giải thích các khái niệm nhé:

Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận làm ứng dụng MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.