Toàn tập Protocols trong Swift 3

Miễn trừ trách nhiệmTại sao có OOP rồi lại sinh ra Protocol Oriented Programming (POP)Vấn đề của OOP ?Có hai vấn đề xảy ra:Giới thiệu ProtocolsSyntaxConform ProtocolMô hình hóa dữ liệu với ProtocolProtocols as TypesKế thừa của ProtocolOOP vs POPTại sao Apple nói Swift là Protocol Oriented Programming?3 nhóm Protocols trong Swift’s Standard LibraryCan DoIs ACan … Continue reading Toàn tập Protocols trong Swift 3