Tag: xuyen viet

Hành trình xuyên Việt 39 ngày

June 16, 2022 · 3 min read
Mình vừa kết thúc hành trình xuyên Việt 39 ngày. Tổng hành trình khoảng 4000km. Đây là các địa điểm tụi mình đã ở lại (không tính các địa điểm chỉ ghé qua trên đường): Sài Gòn -> Phan Thiết -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Hội An -> Đà Nẵng -> Huế -> Phong Nha (Quảng Bình) -> Nghệ An -> Thanh Hoá -> Hà Nội -> Mai Châu (Hoà Bìn