Tag: viec it

Thông báo ra mắt NIVIKI - JOB

June 11, 2018 · 4 min read
Giới thiệu Trong quá trình phát triển blog, mình cũng nhận được nhiều tin nhắn nhờ đăng tuyển công việc từ những anh CEO, chị HR từ các công ty khác nhau Ngoài ra, một số bạn cũng hỏi mình có biết công việc nào về React Nativ