Tag: tag2

Dau Tu Mining City La Gi

May 16, 2020 · 3 min read
Đầu tư gì? Mình cũng có một số vốn từ lúc đi code dạo tới giờ. Mấy tháng đầu năm do dịch bệnh nên mình cũng không đi gặp khách hàng mới nhận dư án mới được. Mình chủ yếu ở nhà đọc sách, tìm

Tai Sao Nen Uong Cafe

March 5, 2020 · 0 min read

Ý nghĩa cuộc sống

October 24, 2019 · 3 min read
Cuộc sống Cuộc sống con người nhìn theo gốc độ tôn giáo, tín ngưỡng thì được các đấng linh thiên ban tặng.

Chọn ngành, chọn trường gì?

August 19, 2019 · 6 min read
Giới thiệu Gần tới mùa 'chọn trường' nên mình cũng nhận được vài lời hỏi nhờ tư vấn như là có nên học ngành công nghệ thông tin, có nên học