Tag: song toi gian

Sống tối giản dưới 7kg hành lý

July 25, 2022 · 4 min read
Taị sao mình muốn sống tối giản? Trong chuyến đi xuyên Việt năm nay, do mình cũng phải trả phòng nên đành phải mang theo hế