Tag: skateboard

Trượt ván té đau sao vẫn chơi?

November 12, 2022 · 4 min read
Chơi trượt ván ngoài bị gãy ván ra bạn còn có thể gãy những bộ phận khác trên người nữa. Chơi trượt ván đa số bạn sẽ nhận sự phản đối của gia đình. Rất ít ba mẹ ủng hộ con mình chơi bộ môn mà chỉ toàn thấy té không là té, trừ khi ba mẹ cũng là skater. Mình đem ván trượt từ Nam ra Bắc thì số đa số quảng trường đều cấm trượt. Lúc t