Tag: open AI

Case Study - Statc Web Studio

November 15, 2020 · 2 min read
Giới thiệu Bài viết chia sẻ lại quá trình mình và bạn [Khang Trần] làm project [StaticWeb.Studio] Bạn có thể contact với Khang qua [email protected]

GPT-3 sẽ là phát minh quan trọng kể từ Blockchain

September 15, 2020 · 4 min read
GPT-3 và OpenAI OpenAI cho ra mắt GPT-3 vào khoảng giữa tháng 7 năm nay. OpenAI là công ty [về AI] được sáng lập bởi Elon Musk, Sam Altman (YC), Greg Brockman (CTO cũ của