Tag: NIVIKI - JOB

Hướng dẫn sử dụng Job Alert

June 11, 2018 · 1 min read
Giới thiệu Job alert là tính năng giúp ứng viên đăng ký nhận tin khi có công việc mới phù hợp với những tiêu chí mà ứng viện đã cài đặt trước như vị trí, loại công việc ( full time, part time, internship) , location, skills.<

Thông báo ra mắt NIVIKI - JOB

June 11, 2018 · 4 min read
Giới thiệu Trong quá trình phát triển blog, mình cũng nhận được nhiều tin nhắn nhờ đăng tuyển công việc từ những anh CEO, chị HR từ các công ty khác nhau Ngoài ra, một số bạn cũng hỏi mình có biết công việc nào về React Nativ