Tag: nhan viec it

Hướng dẫn sử dụng Job Alert

June 11, 2018 · 1 min read
Giới thiệu Job alert là tính năng giúp ứng viên đăng ký nhận tin khi có công việc mới phù hợp với những tiêu chí mà ứng viện đã cài đặt trước như vị trí, loại công việc ( full time, part time, internship) , location, skills.<