Tag: finhay

Đầu tư chỉ với 50k - Finhay- Mỗi tuần 1 app #05

May 3, 2019 · 1 min read
Mỗi tuần 1 app là chương trình review/đánh giá các ứng dụng di động. Trong mỗi số, mình sẽ review ứng dụng thuộc nhiều thể loại khác nhau về các mặt UI,UX, tính năng, business model. App của tuần này: Ứng dụng đầu tư Finhay: [http://finhay.