Tag: cofounder cho startup

Tìm cofounder cho startup của bạn ở đâu?

August 24, 2017 · 2 min read
Tại sao cần tìm cofounder cho startup Những startup thành công đa số đều có từ hai cofounder trở lên. Theo mình nghĩ solo founder cũng tốt, nhưng