Tag: big o la gi

Bị gấu bỏ vì không biết Big O là gì

January 15, 2017 · 14 min read
[latexpage] Mất gấu vì không hiểu Big O là gì