day hoc tren udemy review 1

Dạy học trên Udemy

Đã từ 3 năm từ lúc mình public khoá học đầu tiên trên Udemy Vừa rồi mình vừa nhận được một email từ Udemy với title “Impressive! See your numbers and get inspired to keep going.”  Nội dung email như bên dưới   Thực sự con số ấn tượng nhất với mình là 357093. Đó là số phút…