phân biệt var let const

Học Javascript 7: [ES6] Phân biệt var, let và const

Block scope là gì?

Đây có thể gọi là cái ngáo đá nhất khi mới học Javascript, khi nhìn thấy code trong dấu {  }, ta thường nghĩ là sẽ tạo ra scope mới. Nhưng trong Javascript, chỉ có function mới có thể tạo ra Execution Context mới. If else, vòng lặp, vv đều…