Sửa lỗi can not add script trong Unity

🗓 January 2, 2016
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Khi bạn gặp lỗi Can't add script ..... because the script class cannot be found:

Hoặc khi script đã được thêm vào GameObject nhưng vẫn xuất hiện lỗi:

Rất có thể nguyên nhân là do bạn đã đổi tên script nhưng bạn quên đổi tên class của nó:
Ví dụ mình có tạo script là SimpleMovement, sau đó đổi thành Movement và xuất hiện lỗi này, để sửa lỗi chỉ cần sửa tên class lại cho đúng với tên của script là được:

Sửa lỗi can't add script unity3D

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình