Sự công nhận có cần thiết?

🗓 December 15, 2021
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Sự công nhận

Trong tháp nhu cầu Maslow, sự công nhận hay nhu cầu thể hiện bản thân là cấp bậc cao nhất trong tháp.

maslow

Cũng phải thôi, ai cũng cần có nhu cầu thể hiện bản thân rằng mình đẹp, mình giỏi mình hấp dẫn và thành công.

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhu cầu này lại càng được thúc đẩy một cách gián tiếp.

Sự công nhận có cần thiết?

Nhưng khi bạn làm gì chỉ để lấy được sự công nhận từ người khác, thì việc đó thường không đem lại kết quả như bạn mong muốn.

Bởi vì sự công nhận luôn đi kèm với sự đánh giá từ người khác.

Bạn mong cầu sự công nhận tức là bạn sẽ có tâm lý lo sợ người khác nghĩ gì về mình.

Và trong cuộc sống này, không điều gì là chắc chắn. Thành công hoặc thất bại là hai thứ luôn có thể xảy ra.

Sự công nhận là áp lực vô hình tác động lên tâm lý và khả năng quyết định của bạn.

  • Hãy viết blog bởi vì bạn muốn viết, đừng vì muốn người khác công nhận bạn viết hay
  • Hãy đọc sách vì bạn muốn tìm thêm kiến thức, đừng vì tỏ ra tri thức
  • Hãy bỏ việc để khởi nghiệp bởi vì có gì đó thôi thúc bạn, đừng vì nhu cầu được người khác công nhận.

Xem thêm: Pathos Problem trong khởi nghiệp

Hãy làm việc bởi vì bạn muốn làm việc đó. Còn sự công nhận là thành quả tất yếu nếu bạn đã nổ lực và thành công.

Photo by Bekah Allmark - Unsplash

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình