Sinh viên khởi nghiệp – Chú không phải Bill Gates

Tui là sinh viên, tui muốn khởi nghiệp! Như thế nào là khởi nghiệpVới việc học IT, cơ hội khởi nghiệp càng nhiều hơn. Tại seo?Khi bạn nói bạn muốn khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm cho triệu người dùngBiết so sánh không?Biết tính không?Vậy làm cái gì bây giờ:Đừng so sánh nữa! Như thế … Continue reading Sinh viên khởi nghiệp – Chú không phải Bill Gates