Sinh viên có nên khởi nghiệp?

Sinh viên có nên khởi nghiệp?Bất lợi khi sinh viên khởi nghiệp Sinh viên có nên khởi nghiệp? Ông nào đang đi học có ý định khởi nghiệp hay anh chị cô dì chú bác nào định co founder với một ông sinh viên thì cũng nên đọc bài: A Student’s Guide to Startups của … Continue reading Sinh viên có nên khởi nghiệp?