Review ngắn 2 tháng đi Đông Nam Á

Review ngắn 2 tháng đi Đông Nam Á

Published
September 29, 2020
Category
Du lịch
 
🇮🇩: Sorry, I’m not Indonesian
🇲🇾: Nah, I’m not Malaysian
🇹🇭: Sorry, I can’t speak Thai
🇱🇦: No. I’m not Lao
🇸🇬: I’m not Chinese, sorry
🇵🇭: I’m not Filipino
🇰🇭: Ủa, anh biết nói tiếng Việt hả
Nghe mình nói xong thì đa số người bản địa cười rồi nói “You look like {người nước họ}”. Cái mình nói lại “You look like Vietnamese too” thì giận, no no hổng chịu liền. Bảo you’re racist thì tự ái 😆