Quản lý bộ nhớ trong Swift

Tại sao cần phải biết quản lý bộ nhớ?Rốt cuộc Stack và Heap là gì?Abstraction, em là ai?Tại sao chúng ta cần Abstraction ?Stack và Heap?Value Types và Reference typesVẽ data model là gì?Vẽ data model cho Value TypeVẽ data model cho Reference TypeStrong Reference, Reference counting là gìAutomatic Reference Counting (ARC)Ví dụ ARCQuick note … Continue reading Quản lý bộ nhớ trong Swift