Podcast #9: Game Changers - Những người thay đổi cuộc chơi

May 28, 2020
Categories:
Tags:

Mình vừa xem 1 bộ film về ăn chay là Game Changers trên Netflix. Podcast lần này sẽ nói về việc ăn chay cũng những quan điểm rút ra từ film này. Ngoài ra trong podcast còn đề cập đến các quyển sách:

  • Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông
  • Nhân tố Enzyme
  • How not to die

{{< anchor url="9-Game-Changers---Nhng-ngi-thay-i-cuc-chi-eelom8">}}

Link video về sự thật của ngành công nghiệp sữa bò:

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.