Podcast #9: Game Changers - Những người thay đổi cuộc chơi

🗓 May 28, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Mình vừa xem 1 bộ film về ăn chay là Game Changers trên Netflix. Podcast lần này sẽ nói về việc ăn chay cũng những quan điểm rút ra từ film này. Ngoài ra trong podcast còn đề cập đến các quyển sách:

  • Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông
  • Nhân tố Enzyme
  • How not to die

{{< anchor url="9-Game-Changers---Nhng-ngi-thay-i-cuc-chi-eelom8">}}

Link video về sự thật của ngành công nghiệp sữa bò:

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình