Podcast #8: Xu hướng phát triển phần mềm với NoCode

🗓 May 28, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

No-code development tức là xây dựng các ứng dụng website, mobile, chatbot, vv bằng các nền tảng, tool hỗ trợ. Với các nền tảng này, bạn không cần biết về lập trình vẫn làm được. Các nền tảng đã đề cập trong podcast lần này: Haravan, Shopify, SquareSpace, Weebly, Webflow, GlideApps, Adalo, Bubble.is, Hachium, TeraApp

Đọc thêm bài blog "Xu hướng no-code khi xây dựng startup": https://niviki.com/xu-huong-no-code-khi-xay-dung-startup/

{{< anchor url="8-Xu-hng-pht-trin-phn-mm-vi-NoCode-eehfkk">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình