Pathos Problem trong khởi nghiệp

🗓 July 30, 2019
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Hội chứng Pathos

Hôm bữa mình có xem 1 video khởi nghiệp cùng bạn nhậu. Có 2 anh, một anh đang pitch idea khởi nghiệp homestay cùng bạn nhưng bị bạn phản bác rằng sẽ thất bại thôi. Cuối cùng hai bên cãi nhau rất gay gắt.

Có một khái niệm mình từng đọc được là Pathos Problem. Pathos Problem là khi bạn đặt cái tôi của bạn quá cao, bạn tìm kiếm sự công nhận từ người khác khi bạn thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của mình.

Đặc biệt là khi bạn nói với người khác về thứ bạn đang rất quan tâm: như ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp của bạn. Ngay cả khi bạn cho phép người đó nhận xét thật lòng nhưng thật tâm bạn muốn nhận được sự công nhận. Bạn muốn được khen, được ủng hộ.

Một số biểu hiện của Pathos problem:
"Anh đang có ý tưởng khởi nghiệp làm cái này, cái kia, em nghĩ nó có thành công không?
"Anh mất mấy năm để lên kế hoạch/ý tưởng này, em phải tin anh?"
"Anh có ý tưởng này rất hay ....bla bla..... em có thích nó không?"
"Anh đã nghỉ việc mấy tháng nay để chuẩn bị làm cái này, em thấy sao"?

Bạn đều thấy biểu hiện chung khi mắc phải Pathos problem là chúng ta muốn kể khổ về sự nỗ lực, khó khăn, thời gian, công sức mà chúng ta đã bỏ ra để đổi lại sự động viên, lời khen, khích lệ từ người khác.

Lời khen và sự công nhận từ người khác là không có giá trị và chúng cũng không khiến sản phẩm bạn tốt lên được mà chính bản thân bạn mới là yếu tố quyết định thành hay bại.

Ý mình không có nghĩa là bạn không nên chia sẻ ý tưởng, nói chuyện, phản hồi với khách hàng. Nhưng nên trao đổi với cái tôi thật thấp. Với bạn, nỗ lực của bạn và sản phẩm liên quan đến nhau nhưng là 2 thứ hoàn toàn khác nhau với người khác.

Và khi cái tôi bạn cao quá, thì người đối diện cũng không muốn nói thêm làm gì, họ có thể khen xã giao bạn cho xong. Hoặc trong trường hợp video khởi nghiêp cùng bạn nhậu ở trên, họ có thể cãi đến cùng vì họ cũng muốn thắng bạn.

Tóm lại, chia sẻ ý tưởng, kế hoạch của bạn cho người khác cũng tốt nhưng đừng mắc phải Pathos problem nhé.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình