Build your startup, build your future

NIVIKI đồng hành cùng các sáng lập viên xây dựng MVP một cách tinh gọn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

Bài viết mới nhất

...
Day 3 - Profitable MVP in 30 Days - Mô tả tính năng + Mockup

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.

...
Day 2 - Profitable MVP in 30 Days - Chốt ý tưởng

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.

...
Day 1 - Profitable MVP in 30 Days - Tìm kiếm & đánh giá ý tưởng

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.

...
Day 0 - Profitable MVP in 30 Days - Kế hoạch và mục tiêu

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.

...
Điều gì khiến bạn không viết?

Dùng platform nào để viết blog tốt nhất? Lúc mới viết blog hồi năm 2 đại học, mình chọn platform là Wordpress.

...
Niềm tin

Nói trước bước không qua Đây là câu nói phổ biến khi niềm tin của chúng ta đang lưng chừng giữa việc làm được và không làm được.

...
Adavo - Nền tảng xây dựng mobile app nocode

Adalo là gì Adalo là một nền tảng nocode để xây dựng mobile app và backend cho mobile app mà không cần code.

...
Làm gì khi không biết làm gì?

Không biết làm gì? Mình đang ở trong giai đoạn có nhiều lựa chọn nhưng không biết chọn hướng đi nào.