Build your startup, build your future

NIVIKI đồng hành cùng các sáng lập viên xây dựng MVP một cách tinh gọn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

Bài viết mới nhất

...
Day 12 - Profitable MVP in 30 Days - Bỏ cuộc

Day 12: Bỏ cuộc Hôm nay muốn nghỉ thử thách tại đây quá mọi người. Finish what you start Phần ác quỷ trong đầu mình nói là “thôi ông nghỉ mẹ thử thách này cho rồi, làm chi mệt quá.

...
Day 11 - Profitable MVP in 30 Days - Bế tắc với những ý tưởng mới

Day 11 - Profitable MVP in 30 Days - Bế tắc với những ý tưởng mới Mình đang có một số ý tưởng mới để tiếp tục làm trong những ngày sắp tới.

...
Day 10 - Profitable MVP in 30 Days - Nhìn lại 10 ngày qua

Day 10 - Launch day & first sale Kết quả ngày launch Đến hiện tại thì được 2 sales rồi mọi người 😆.

...
Day 9 - Profitable MVP in 30 Days - Launch day & first sale

Day 9 - Launch day & first sale Cách kênh để giới thiệu sản phẩm Producthunt (PH) Mình đã launch khoảng vài app trên PH rồi và vị trí cao nhất là đc #5.

...
Day 8 - Profitable MVP in 30 Days - Kênh phân phối, kênh thanh toán: AppStore vs Gumroad, Paddle vs Stripe

Day 8: Kênh phân phối và kênh thanh toán Nếu không có gì xảy ra thì mai mình sẽ launch.

...
Day 7 - Profitable MVP in 30 Days - Nghĩ branding, làm landing page

Day 7: Branding, Landing page Hôm nay mình bắt đầu đặt tên, làm logo và landing cho app. Đặt tên Thường thì lúc đặt tên cho app, bạn nên mở thêm 1 tab để check xem domain có người mua chưa.

...
Day 6 - Profitable MVP in 30 Days - 4 Mô hình kiếm tiền từ phần mềm

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.

...
Day 5 - Profitable MVP in 30 Days - Ý tưởng này đã có người làm rồi

Hi all, nếu bạn mới đọc series này, thì bạn có thể đọc phần giới thiệu từ ngày 0 của mình ở đây.