Build your startup, build your future

NIVIKI đồng hành cùng các sáng lập viên xây dựng MVP một cách tinh gọn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

Bài viết mới nhất

...
Day 25 - Profitable MVP in 30 Days - Còn nước còn tát

Thất bại Hôm nay mình nhìn lại số liệu thì có thể thấy là lượng user xuống thấp trong ngày thứ 2.

...
Day 24 - Profitable MVP in 30 Days - Launch day và một vài số liệu

Launch day Hôm qua, mình có đọc một số bài trên Hacker News là thời gian duyệt Chrome extension đôi khi có thể lên cả tháng.

...
Day 23 - Profitable MVP in 30 Days - Lại là một câu chuyện buồn

Pending Review Hiện tại thì app vẫn chưa được duyệt. Và cũng sẽ không biết được khi nào được duyệt luôn.

...
Day 22 - Profitable MVP in 30 Days - Launch checklist

Launch checklist là gì? Là bảng liệt kê các công việc cần kiểm tra trước khi giới thiệu sản phẩm rộng rãi, công khai với mọi người.

...
Day 21 - Profitable MVP in 30 Days - Thử nghiệm early adopter

Early adopter là ai? Early adopter là người thử nghiệm và dùng thử 1 sản phẩm trước người khác.

...
Day 20 - Profitable MVP in 30 Days - Landing page

Làm landing page Hiện tại landinage đã gần xong rồi. Ngày mai, mình làm lại các video promo, video giới thiệu tính năng nữa là sẽ hoàn thiện.

...
Day 19 - Profitable MVP in 30 Days - Đó là một câu chuyện buồn

Một câu chuyện buồn Như ngày thứ 16, mình có nói là bạn designer trên Fiverr làm logo xấu quá, mình hơi không hài lòng.

...
Day 18 - Profitable MVP in 30 Days - Hoàn thành ứng dụng

Hoàn thành ứng dụng Bạn developer trên Upwork làm việc khá nhanh. Tổng chi phí hết $160 Sau khoảng 3 ngày và 3 lần review thì đã xong được cái tính năng speed reading.