Build your startup, build your future

NIVIKI đồng hành cùng các sáng lập viên xây dựng MVP một cách tinh gọn, tiết kiệm chi phí và hiệu quả nhất.

Bài viết mới nhất

...
Case Study xây dựng phần mềm SaaS dưới $40k

Giới thiệu Mình muốn viết kiểu bài case study vì nó cung cấp nhiều kiến thức một cách cụ thể - người thật, việc thật.

...
Xây dựng MVP nhanh gọn bằng JAM stack - Ứng dụng Mangnon.school cùng Khang Trần

Giới thiệu Mình có gặp bạn Khang Trần. Khang đã build một MVP Mangnon - điểm danh cho bé bằng 01 nút bấm.

...
Productized Services - Sản phẩm hoá dịch vụ

Giới thiệu Bạn đang vận hành một mô hình kinh doanh dịch vụ (như dịch vụ làm app, design, chạy chiến dịch marketing, dạy tiếng Anh, vv) và bạn muốn scale up hệ thống của mình thì mô hình Productized Services có thể phù hợp với bạn.

...
Xu hướng no-code khi xây dựng startup

No-code hay low-code là gì? No-code development tức là xây dựng các ứng dụng website, mobile, chatbot, vv bằng các nền tảng hỗ trợ.

...
3 cấp độ của sự sáng tạo

Sáng tạo? Mỗi người có thể hiểu sáng tạo khác nhau. Trong một hoàn cảnh cụ thể, như các video quảng cáo của Nhật, Thái Lan; có người sẽ nói đó là sáng tạo, có người sẽ nói đó là nhảm.