#1 - NoCode MVP Challenge - Giới thiệu

🗓 June 27, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Giới thiệu về thử thách mới NoCode MVP

Giới thiệu challenge

Ba tháng trước mình có làm một thử thách là Profitable MVP in 30 Days - Làm MVP có lợi nhuận trong 30 ngày.

Dù thử thách này không thành công về mặt doanh thu ban đầu để ra, nhưng nó cũng giúp mình cải thiện tính kỷ luật, cách làm MVP.

Ngoài ra mình cũng chia sẻ kiến thức làm MVP tới mọi người một cách trực quan và cụ thể hơn.

Trong series Profitable MVP in 30 Days, mình có làm app Reading Pointer đã thuê freelancer để làm. Việc thuê freelancer để cho những founders nào có ý tưởng nhưng không biết code vẫn có thể tự tin thuê ngoài để xây dựng MVP.

Nhưng thuê freelancer cũng có những nhược điểm như chi phí cao, khó khăn trong giao tiếp, muốn chỉnh sửa thì không tự chủ được.

Vì thế trong thử thách lần này, mình sẽ sử dụng nền tảng NoCode để làm MVP

Xem Thêm Xu hướng no-code khi xây dựng startup

Kế hoạch

Không giống như challenge Profitable MVP in 30 Days, mình sẽ không viết blog hằng ngày nữa.

Mình nhận ra là có những ngày không có gì đặc sắc ví dụ như hôm đó chỉ code thôi thì không có gì nhiều điều để chia sẻ. Với lại vừa làm app vừa viết hằng ngày cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức nữa.

Nên trong challenge NoCode MVP này, mình chỉ đăng bài cập nhật tình hình khi có thứ hay ho để chia sẻ. Đảm bảo rằng bạn có thể đọc được nội dung có ích nhất.

Mỗi ngày mình sẽ giành khoảng 4h để làm challenge này.

Ngày bắt đầu là ngày: 27/06/2020

Ngày kết thúc là ngày: 28/07/2020

Mục tiêu

Lần này, ngoài mục tiêu là doanh thu, mình muốn đặt thêm những mục tiêu khác về users và độ ảnh hưởng của series NoCode này.

Mục tiêu của challenge lần này:

  • Top 3 Product Hunt khi launch app.
  • Đạt 1000 users sau 1 tuần launch.
  • 200 daily active user sau 1 tuần
  • 50 paid user sau 1 tuần launch
  • Sau khi series NoCode kết thúc 1 tháng, có 3 bạn đọc giả xây dựng app bằng #nocode platform

NoCode Group

Mình có lập group về Nocode - nơi mọi người có thể trao đổi thêm về nocode platform và các vấn đề liên quan

https://www.facebook.com/groups/nocodevietnam/

Hẹn gặp mọi người vào bài tiếp theo!

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình