Nếu không cần tiền, bạn sẽ làm gì?

🗓 October 21, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Tiền là thước đo, là công cụ, là đích đến của hầu như tất cả mọi người!

Thường nghĩ bạn sẽ gặp câu hỏi làm gì để có tiền, nhưng có ai hỏi bạn rằng bạn muốn làm gì khi không cần kiếm tiền chưa?

Giả sử, bạn không cần phải lo nghĩ về tiền nữa thì bạn sẽ làm gì?

  • Bạn vẫn sẽ làm công việc bạn đang làm chứ?
  • Hay bạn sẽ không làm gì hết vì đã dư giả rồi?
  • Hay bạn sẽ tiêu tiền để giải trí như mua sắm, du lịch?
  • Mua hàng hiệu, dating với người nổi tiếng?
  • Theo đuổi các sở thích lúc trước bạn đã bỏ để kiếm tiền?
  • Làm những dự án mà trước đây bạn sợ thất bại thì sẽ không có tiền để sống?

Hãy thử trả lời câu hỏi này để đến khi tình huống xảy ra thật, bạn đỡ phải bối rối nhé

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình